กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่

 

Moisturizing Liquid Hand Soap - Mixed Berries Scent

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ สูตรผสมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ กลิ่นมัลเบอร์รี่เพิร์ล

 
  • Mind formula extracted from more 4 fruity berries.
  • Sweet scent of mixed berries scent
 
  • สูตรประหยัดสำหรับผู้ที่ใช้ปริมาณมาก (เนื้อใส)
  • ผสมสารสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ รวมกว่า 4 ชนิด
  • ให้กลิ่นหอมของเบอร์รี่
  • ส่วนประกอบสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

 

Product Name Packing Qty : Pack

Moisturizing Liquid Hand Soap - Mulberry Pearl Scent

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ สูตรผสมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ กลิ่นมัลเบอร์รี่เพิร์ล

3.8L 1 x 4

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • HG08.jpg
    Moisturizing Liquid Hand Soap - Mulberry Pearl Scent ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ สูตรผสมมอยส์เจอร์ไรเซอร์กลิ่นมัลเบอร์รี่เพิร์ล Nourishing moisturizer hand soap to gentle an...
Visitors: 110,466