กลิ่นมาดาม

Disinfectant Deodorizer - Madam Scent

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ กลิ่นมาดาม

 
  • For deodorizing and killing harmful germ and cacteria in bathroom, kitchen or any hygienic places.
  • Premium fresh scents include Madam.
 
  • ดับกลิ่นรบกวน ไม่พึ่งประสงค์ และฆ่าเชื้อโรคตกค้างหลังทำความสะอาดทั่วไป
  • ถนอมพื้นผิว
  • ใช้ทำความสะอาดได้ทุกบริเวณที่ต้องการดับกลิ่นและฆ่าเชื้โรค อาทิ พื้น ผนัง สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร และโต๊ะอาหาร เป็นต้น 

 

Product Name Packing Qty : Pack

Disinfectant Deodorizer - Madam Scent (Gallon)

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ โมซา กลิ่นมาดาม (แกลลอน)

3.8L 1 x 4

Disinfectant Deodorizer - Madam Scent (Tank)

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ โมซา กลิ่นมาดาม (ถัง)

20L 1 x 1

 

วิธีใช้

สำหรับการดับกลิ่ม หลังการทำความสะอาด (โต๊ะอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ หรือบริเวณที่ต้องการความอนามัยมากขึ้น)  หลังทำความสะอาดแล้วผสมผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 10 มล. ต่อ น้ำ 1 ลิตร แล้วใช้ผ้าชุบ จุ่มม็อบ หรือใส่กระบอกฉีดแล้วนำมาเช็ดหรือฉีดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น แล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับการฆ่าเชื้อ หลังการทำความสะอาด  ผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 แล้วเทราด หรือ ใช้ผ้าชุบ หรือจุ่มม๊อบ แล้วนำไปเช็ดถูให้ทั้ว บริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วเช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • CG11.jpg
    Disinfectant Deodorizer - Lamongrass Scent ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ กลิ่นตะไคร้หอม For deodorizing and killing harmful germ and cacteria in bathroom, kitchen or any hygienic ...
Visitors: 106,879