npkmasterplan

สบู่เหลวล้างมือเวียล่าฯ สูตรไร้สีไร้กลิ่น

In Stock

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบู่เหลวล้างมือเวียล่าฯ สูตรไร้สีไร้กลิ่น Liquid Hand Soap Color & Fragrance Free
สำหรับล้างมือในอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท (เนื้อใส)
ไร้สีไร้กลิ่น ช่วยทำความสะอาดมือได้อย่างสะอาดหมดจด
ไม่มีกลิ่นหอมติดมือ เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว
มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ และฮาลาล
ปราศจากสีและน้ำหอม (3.8L : HG02 / 20L : HD02)

Clean hands without any fragrance residue
Certified by Department of Livestock and Halal
Color & Fragrance Free